UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeana
Proiect finanţat prin Phare
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

ACCES LA EDUCAŢIE PENTRU GRUPURI DEZAVANTAJATE

Acest site este un rezultat al proiectului
Phare RO 2004/016-722.01.01.02

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate

Informaţiile cuprinse în acest site nu reprezintă în mod necesar pozitia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere pentru informaţiile prezentate revine autorilor acestui site.
Pentru informaţii despre alte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, vă invităm să vizitaţi site-ul Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Pentru mai multe informaţii despre relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană, vizitaţi:  

This web site does not necessarily represent the official position of the European Commission. The authors of the site are the sole responsible for the information provided through this site.
For information related to other programmes funded by the European Union in Romania, please visit the Information Centre of the European Comission in Romania.

For more information on relationships between Romania and the EU please visit: